Jak vypadat dobře

Naprostá vÄ›tÅ¡ina lidí má problémy s akné. Pupínky mohou být menší, které se rychle samy zahojí, ale jsou i lidé, kteří trpí těžkou formou akné. Takové boláky potom vyžadují i lékaÅ™ský zásah a najít vhodnou léÄbu je Äasto bÄ›h na velice dlouhou traÅ¥. Těžké formy akné je potÅ™eba Å™eÅ¡it lékaÅ™skou cestou, ale zejména vhodnou kosmetikou […]

Ošklivé káčátko

Je to už hodnÄ› dlouho, když jsem se dívala se svým synem na pohádku. Pohádka to byla O oÅ¡klivém káÄátku. Synovi jsem musela vysvÄ›tlit, že vlastnÄ› to káÄátko, o kterém vÅ¡ichni říkali, že je oÅ¡klivé, tak vlastnÄ› ve skuteÄnosti oÅ¡klivé není, je opravdu krásné. Synovi jsem také musela vysvÄ›tlit, že jednoznaÄnÄ› krása není jenom o tom, jak […]

Naše příroda

Myslím si, že krása je opravdu v každém z nás a také samozřejmě okolo nás. Ale nyní bych se chtěla věnovat úplně jiné krásné. A to takové krása, která je všude kolem. A mám například na mysli přírodu. Já mám opravdu hodně ráda přírodu. Kolikrát jsem už také stanovala v přírodě i když se moc bojím […]