Ošklivé káčátko


Je to už hodnÄ› dlouho, když jsem se dívala se svým synem na pohádku. Pohádka to byla O oÅ¡klivém káÄátku. Synovi jsem musela vysvÄ›tlit, že vlastnÄ› to káÄátko, o kterém vÅ¡ichni říkali, že je oÅ¡klivé, tak vlastnÄ› ve skuteÄnosti oÅ¡klivé není, je opravdu krásné. Synovi jsem také musela vysvÄ›tlit, že jednoznaÄnÄ› krása není jenom o tom, jak ÄlovÄ›k vypadá a že opravdu je nevhodné, aby nÄ›kdo nÄ›komu říkal, že je oÅ¡klivý anebo že není krásný. Byla jsem ráda, že synovi se také pohádka O oÅ¡klivém káÄátku líbila. Také mÄ› velice dojalo, že mu u toho ukápla slziÄka Å¡tÄ›stí. Nakonec to bylo tak, že z oÅ¡klivého káÄátka vyrostla krásná labuÅ¥.

Byla to pohádka O oÅ¡klivém káÄátku.

Tohle se mému synovi také moc líbilo. Syn ani netuÅ¡il, jaké je vlastnÄ› tahle pohádka krásná. Navíc mÄ› potěšilo, že vlastnÄ› tahle pohádka také dokáže nÄ›koho nauÄit respektu a také toleranci a také tomu, že nikdo se nemá nÄ›komu smát za to, jak vypadá. JednoznaÄnÄ› žádný ÄlovÄ›k anebo žádné zvíře si nevybere, jak bude v dospÄ›losti vypadat. SamozÅ™ejmÄ›, že potom záleží na tom, jak ÄlovÄ›k žije, jaký má životní styl a podobnÄ›. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší je, když lidé budou mít k sobÄ› respekt. Krása jednoznaÄnÄ› nejde definovat a krása jednoznaÄnÄ› není pevnÄ› daná, a to platí i u zvířat. Jak u ÄlovÄ›ka, tak i u zvířat a u vÅ¡eho živého.

Labuť je krásná a ušlechtilá.

I rostliny mají svou krásu, a proto jsem ráda, že jsou takové pohádky, jako je například pohádka O oÅ¡klivém káÄátku. Myslím si, že by nebylo na Å¡kodu, kdyby si ho tÅ™eba ÄlovÄ›k pustil vždy, když si bude myslet, že s ním není nÄ›co v pořádku. Také je skvÄ›lé, kdyby ÄlovÄ›k mÄ›l zdravé sebevÄ›domí, opravdu je tohle potÅ™eba. ČlovÄ›k by se nemÄ›l podceňovat ani pÅ™eceňovat. Zkuste se podívat také na nÄ›jakou krásnou pohádku, která vás utvrdí v tom, že svÄ›t je krásný. Když se budete cítit v pohodÄ› a když také budete myslet na ostatní, tak zjistíte, že krása není vÅ¡echno a pohádka je toho také důkazem.