Neznámé sporty


Je to myÅ¡leno tak, že nÄ›které sporty mít nadÅ¡ence, tedy fanouÅ¡ky, musí, jinak by jen těžko existovaly. TÅ™eba kopaná má fandy. VlajkonoÅ¡e a tak. OvÅ¡em takový jugger, ten musí mít lidi, kteří mají tento sport rádi a rádi jej provozují. Jinak by ani neexistoval. Aha, vidím, že poullíte oÄi a hodláte vyzkouÅ¡et sílu strýce Googla. Tak nemusíte. VysvÄ›tlím, pochopitelnÄ› jen struÄnÄ›. Jugger vznikl patrnÄ› ze sci-fi filmu. Hrají ÄtyÅ™i mužstva a bojuje se o psí lebku. UmÄ›lou, pochopitelnÄ›. NÄ›kteří hráÄi jsou vyzbrojeni a snaží se zastavit ostatní. Ten, kdo je zasažen nesmí hrát po dobu patnácti sekund. Gól dá ten, kdo umístí lebku na soupeÅ™ovo pole. Zajímavé, že ano? A tento sport má nadÅ¡ence i u nás, ale mnoho jich není. Proto je vítán každý nováÄek.  

kopaná

Dalším takovým sportem, nebo spíše hrou je laddergolf. O Äem že to je. Každý hráÄ, kterých může být libovolný poÄet, obdrží dvÄ› koule velikosti zhruba tenisových míÄků. Tyto koule jsou dvÄ› a jsou spojeny provázkem. Nyní hrÃ¡Ä musí tuto herní záležitost umístit na jakýsi žebřík, který je ve vzdálenosti, na které se hráÄi domluví. Hází se jednotlivÄ› a Äím výše na žebřík hrÃ¡Ä umístí své koule, tím více má bodů. Pravidla si klidnÄ› můžete upÅ™esnit naprosto sami, nebudete to pÅ™ece hrát profesionálnÄ›.  

bahenní fotbal

TÅ™etí sport, no sport, bude z kategorie dávno zapomenutých a nikdo jej už dnes neprovozuje. Podobalo se to tak troÅ¡iÄku kopané. Hlavní vÄ›cí byl mÃ­Ä seÅ¡itý z kůží. Ten museli hráÄi dopravit do branky soupeÅ™e. Jakkoli. Rozdíl od kopané Äi házené byl v rozmÄ›rech hÅ™iÅ¡tÄ›, které mohlo mít i pÅ™es míli a branky její polovinu. Také poÄet hráÄů se drobátko liÅ¡il. Protože proti sobÄ› stály vÄ›tÅ¡inou celé kmeny, bylo tÄ›chto hráÄů kolem pÄ›ti set. Jak to mohlo vypadat si jistÄ› umíte pÅ™edstavit. Zabavit mÃ­Ä soupeÅ™i se smÄ›lo vÅ¡elijak. A název tohoto „sportu“? Pasuckuakohowog.