Krásy naší země


Nutno pÅ™ipustit, že tomu tak není vÅ¡ude, ale zase je to jen a jen o lidech. NiÄení planety vÅ¡ak není tématem tohoto příspÄ›vku. Zde je téma cestování a já tedy sahám hluboko do svých zápisků, abych laskavé Ätenáře oblažil další příhodou na cestách v cizinÄ›.  

okolí Dachsteinu

Kousek od Schladmingu je malé mÄ›steÄko s názvem Kulm. Pozor, nepleÅ¥te si to s mÄ›steÄkem Kulm im Burgenland u hranic s MaÄarskem. Tento Kulm je souÄástí mÄ›steÄka Ramsau am Dachstein. Nu a my zde Äekali na autobus, protože jsme chtÄ›li právÄ› na Dachstein. První autobus ujel, ale s ním se nepoÄítalo, protože jsem ho v jízdním řádu pÅ™ehlédl. Ten náš mÄ›l jet za deset minut, takže jsme se jen tak rozhlíželi a fotili. Jenže autobus ne a ne pÅ™ijet. Nikam jsme se nehnali, takže nám to bylo vesmÄ›s fuk. Máme tam dojet dneska nebo zítra. Tady bylo vÅ¡ude moc hezky, takže jsme se mohli jít podívat klidnÄ› nÄ›kam jinam. Nakonec tedy autobus pÅ™ijel a já cpal Å™idiÄi kartiÄku, která mu porouÄela by nás vezl zadarmo. RozumÄ›jte, takovou jste dostali pÅ™i ubytování a opravňovalo nás to na jednu lanovku dennÄ› zadarmo plus autobusy také zadarmo.  

okolí Dachsteinu

ŘidiÄ na to vÅ¡ak koukal jako na zjevení svaté panny a cosi mlel NÄ›mecky. Umím jen pár slov a beer, tedy pivo mezi nimi rozhodnÄ› nebylo. Já na nÄ›j spustil palbu, tedy slovní, jadrnou moravÅ¡tinou, ale bylo jasné, že on má po ruce více argumentů. A pořád chtÄ›l pÄ›t euro. Tak jsme mu sluÅ¡nÄ› nÄ›mecky podÄ›koval, to umím a autobus jsme opustili. První úvaha byla, že ta kartiÄka nefunguje. Al e den pÅ™edem jsme na ni jeli dvÄ›ma autobusy a lanovkou také bez potíží. Nu, co se dalo dÄ›lat. Nachystal jsem tedy eura, protože pÅ™ijíždÄ›l další autobus zcela mimo jízdní řád. Jen tak z legrace jsem opÄ›t tasil kartiÄku a automaticky Å™ekl cílovou stanici a hmatal po penÄ›zích v kapse. Jenže Å™idiÄ vyjel jízdenku a hotovo. Takže jsme se do cíle dostali.