Výsadba, pěstování a péče o jahodníky


Zahradní jahody jsou plody jahodníku velkoplodého (Fragaria x ananassa). Příznivé úÄinky jahod na lidské zdraví vÄ›zí v zásobÄ› vitamínů (K, C, B2-B9) a minerálů (mangan, kÅ™emík, železo); také jsou plné antioxidaÄních látek. Spolu s borůvkami patří jahody k nejsilnÄ›jším potravinovým antioxidantům. Tak proÄ se jich zříkat a nevypÄ›stovat si je? VždyÅ¥ Äerstvé domácí jahody pÅ™evyÅ¡ují chutí, vůní i obsahem prospěšných látek ty kupované.

Kdy a kam jahodníky vysazovat

KromÄ› jarního termínu je možné jahodníky vysazovat i koncem léta Äi na podzim. ZkuÅ¡ení zahrádkáři vÅ¡ak dávají pÅ™ednost jarní výsadbÄ›. A také se za pár mÄ›síců doÄkají první úrody. Půda pro výsadbu jahod má být pÅ™ipravená pÅ™edem. Organická hnojiva (uleželá chlévská mrva, vyzrálý kompost) by mÄ›la být do půdy zapravena dva až tÅ™i mÄ›síce pÅ™ed vysazováním rostlin. Zemina má být kyprá, s nepatrnÄ› kyselou půdní chemickou reakcí. Sazenice použijte zdravé a silné.

Jahodové dobroty

Výběr odrůd

Jestliže si chcete užít jahod po celou sezónu, bude dobré, když vysadíte jednou plodící i stále plodící odrůdy. Jahodníky, které budou plodit jednou, mají své plody velké. Ty stále plodící jsou o maliÄko drobnÄ›jší, avÅ¡ak budete je sklízet prakticky až do podzimu. K nejznámÄ›jším druhům jahodníků stále plodícím patří: Selva, Ostara, Diamante, Mara de Bois; jednou plodící: Karmen, Elsanta, Elvíra, Senga Sengana, Polka, Sonata. NÄ›kteří dodavatelé nabízejí takzvané frigo rostliny. Není tÅ™eba se jich bát – jakmile se dostanou do tepla, rychle zakoÅ™ení.

MulÄování jahod slámou

Jak dlouho ponechat jahodníky na jednom stanovišti

Na jednom stanoviÅ¡ti by se jahodníky nemÄ›ly nechávat déle než 3-4 roky. Půda je totiž za tu dobu již vyÄerpaná a za druhé tam mohou být rozšířeny nemoci a Å¡kůdci. Projeví se to i nízkou plodností. Proto je nutné Äas od Äasu jahodníky pÅ™esadit do jiného záhonu. Na stejné místo byste mÄ›li jahody vysazovat nejdříve po 5-6 letech.

MulÄování jahodníků

MulÄ je vhodným Å™eÅ¡ením proti plevelům a nadmÄ›rnému vysychání půdy. Použít můžete slámu, netkanou textilii, karton. MulÄováním také zamezíte polehávání plodů na zemi, a tak pÅ™edejdete jejich plesnivÄ›ní a přístupu slimáků.